Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Ansök!

Ska du inleda dina studier, eller utför du redan studier, på universitet eller yrkeshögskola? Då kan du erbjudas boende i Lärkan.
Studeranden i Åbo Akademi har förtur till lägenheterna, därefter hyrs lägenheterna ut till studeranden i övriga skolor med svenskspråkiga skolor som prioritet.

Ansökningstiden är följande:
Sommaren är reserverad för första årets studerande som inleder sina studier i augusti. Ansökningstiden är mellan 15.6-31.7.2016.
Ansökningarna behandlas under juli månad. Hyresavtalet för första årets studerande börjar 1.8.

De som söker lägenhet från 1.9 kan sända in sin ansökan under sommaren, men får svar om lägenhet i augusti.
Under annan tid på året, kan alla studerande ansöka om lägenhet och får svar enligt kösituationen.

Kom ihåg att fylla i övriga önskemål om du t.ex. vill dela lägenhet med någon (namnet på personen), önskemål angående lägenhet/fastighet (Lärkan I eller Lärkan II),  behov av bilplats, är allergiker etc.

Ansökan är i kraft i tre månader och bör förnyas genom att sända in en ny ansökan eller meddela per e-post att tiden förlängs.

 

Namn

Kön

Nuvarande adress
Gatuadress

Postnummer

Postadress

E-post

Telefonnummer

Socialskyddssignum

Skola

Linje, fakultet

Uppskattat avgångsår

Önskad hyrestid

Lägenhetstyp

Övriga önskemål

En hyresgaranti på 350 euro betalas och kvittot uppvisas på Realia Disponentservices kontor
i samband med att nyckeln hämtas. Sökandes kredituppgifter kontrolleras.

Spamkontroll: Skriv in de fyra tecknen i fältet nedanför och tryck sedan på Sänd!
captcha