Bo nära skolan & centrum i Vasa!

29-12-2020

Lärkans hemsida är förnyad


Lärkans hemsida är förnyad. Blanketterna för utflyttning samt lägenhetskontrol är interaktiva.

Tack för året 2020!