Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Ansök!

Ska du inleda dina studier, eller utför du redan studier, på universitet eller yrkeshögskola? Då kan du erbjudas boende i Lärkan.
Studeranden i Åbo Akademi har förtur till lägenheterna, därefter hyrs lägenheterna ut till studeranden i övriga skolor med svenskspråkiga skolor som prioritet.

Kom ihåg att fylla i övriga önskemål om du t.ex. vill dela lägenhet med någon (namnet på personen), önskemål angående lägenhet/fastighet (Lärkan I eller Lärkan II),  behov av bilplats, är allergiker etc.

Om du planerar att anlända utanför kontorstid (må-fre 10-16) kom ihåg att överenskomma om saken med oss i god tid på förhand.

Ansökan är i kraft i tre månader och bör förnyas genom att sända in en ny ansökan eller meddela per e-post att tiden förlängs.