Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Sommarhyra och uthyrning i andra hand

Våren är i full gång och många planerar nu sina sommarjobb och boendearrangemang inför sommaren.

Styrelsen har bestämt att ta i bruk alternativ som underlättar ekonomiskt och praktiskt för de som hyr lägenheterna i Lärkan under sommaren, men som inte använder den under sommarmånaderna.

Sommarhyra

Nycklarna inlämnade över sommaren och juli månad hyresfri

För alla hyresgäster med tillsvidare hyresavtal är det möjligt att använda sig av sommarhyra ifall lägenheten inte används under sommaren. Sommarhyran innebär att nycklarna förvaras hos Retta Isännöinti Oy över sommaren och juli månad är då hyresfri.

Det ska meddelas före 15 maj ifall man vill lämna in nycklarna över sommarmånaderna (minst för juni och juli). Nycklarna lämnas in senast den första vardagen i juni och kan hämtas ut tidigast första vardagen i augusti, då är juli månad hyresfri. Hyran för juni och augusti betalas som vanligt med normal hyra.

När nycklarna lämnas in till kontoret undertecknas överenskommelsen för sommarhyran. Nycklarna kan inte hämtas ut under annan tidpunkt än överenskommelsen. När nycklarna hämtas ut ska lägenhetens hyresavtal och kopian på inkvitteringen av nycklar tas med.

Anmäl per e-post till adressen larkan@retta.fi ifall ni vill använda er av sommarhyran. Meddela också ungefärligt datum som nycklarna hämtas i augusti. Nycklarna returneras/hämtas enligt kontorets öppethållningstider; må-to mellan kl 10-16 och fredagar kl 10-14.

Uthyrning i andra hand

Fortsättningsvis kan hyresgästen hyra ut i andra hand över sommaren eller annan tidsbestämd period (max en termin). Hyresgästen sköter själv om andrahandsavtalet och är ansvarig för att hyrorna betalas. Om lägenheten hyrs ut till annan part, ska även detta meddelas om till Retta Isännöinti Oy. Hyresvärden behöver veta vem som bor i lägenheten, kontaktuppgifter och för vilken tid lägenheten är uthyrd i andra hand. Meddela om saken per e-post till adressen larkan@retta.fi.

Kom även ihåg om att informera er hyresgäst om Lärkans regler och att även hemförsäkring bör tecknas trots att de bor tillfällit i lägenheten.

Det är också viktigt att de som bor i Lärkan kommer ihåg att effektivaste sättet att förbättra säkerheten och förhindra att utomstående personer slipper in i husen (och därmed även minska risken för inbrott) är att varje invånare höjer sin egen uppmärksamhet och noggrannhet. Så försäkra er om att dörrarna som används går i lås och att människor som inte har behörighet inte slipper in i trapphusen.

Meddela till disponentservicen i fall ni vill anmäla avvikande rörelser i husen.
För de som tänker flytta från lägenheterna under våren, kom ihåg att det är en kalendermånads uppsägningstid.