Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Regler

För boendetrivseln och för att upprätthålla ordningen bör alla genom sitt beteende och på andra sätt ta i beaktande husets andra invånare.

ORDNINGSREGLER – ALLMÄNNA UTRYMMEN

 • Ytterdörrarna hålls alltid låsta.
 • I de allmänna utrymmena ska det undvikas oljud, mellan kl 22.00-07.00 ges det nattro till invånarna.
 • Rökning är förbjudet inomhus. På gården finns platser reserverat för detta ändamål.
 • Vid användning av de gemensamma utrymmena och uteområdena ska prydlighet och ordning följas.
 • Av brandsäkerhetsmässiga skäl bör saker förvaras endast på de platser som är reserverade för förvaring.
 • Damning av mattor och sängkläder är endast tillåtet på de platser som är ämnade för ändamålet. Vädring av kläder och brukstextilier etc. är tillåtet att göra på insidan av lägenhetens balkongräcke.

ORDNINGSREGLER – LÄGENHETER

 • I lägenheterna ska man komma ihåg att visa hänsyn till sina grannar och inte ha högljudda aktiviteter. Speciellt mellan kl 22.00-07.00 ska det ges nattro till alla invånare.
 • Ifall det utförs saker som för med sig störande ljud, meddela i förväg till grannarna. Om det förekommer högljudda fester eller musik etc., be grannen dämpa volymen.
 • Rökning är förbjudet i lägenheterna.
 • Avfall eller andra föremål som kan orsaka skador eller stockning får inte spolas ner i WC eller avloppen.
 • På balkongerna får man inte tillreda mat så att det riskerar brandsäkerheten eller orsakar skador eller störning för omgivningen.
 • Balkongerna bör hållas rena och under vintern ska snön avlägsnas vid behov.
 • Lägenheterna får inte vädras till trappuppgången.
 • Vid inflyttning och utflyttning ska det alltid anmälas till husets representant.

Meddela till disponenten om upprepade störningar. Klagomål behandlas konfidentiellt och upprepade brott mot reglerna kan bidra till hävning av hyresavtalet.