Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Uppsägning

Om du önskar säga upp din lägenhet, fyll i uppsägningsblanketten nedanför. Uppsägningstiden är en kalendermånad, dvs. om utflyttningen sker t.ex. 31.5, så ska blanketten vara inlämnad senast 30.4.

  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Bankuppgifter

    Dit garantiavgiften returnernas
  • Fyll i övrig bankinformation om IBAN/BIC inte är tillgängligt.
  • Lägenheten ska vara fullständigt städad vid överlämningen. Ifall lägenheten inte är i gott skick vid slutgranskningen, faktureras hyresgästen för eventuella kostnader för reparationer eller städning enligt servicefirmans prislista. Garantiavgiften returneras när alla nycklar är inlämnade, alla hyror och kostnader betalda. Vi meddelar om lägenheten inte gått genom slutgranskningen.
  • Fyll i tecknen och klicka sedan på Skicka!