Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Uppsägning

Om du önskar säga upp din lägenhet, fyll i och skriv ut uppsägningsblanketten.
Uppsägningstiden är en kalendermånad, dvs. om utflyttningen sker t.ex. 31.5, så ska blanketten vara inlämnad senast 30.4.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Realia Disponentservice Ab
Fredsgatan 16 A, II-vån
FI-65100 VASA