Bo nära skolan & centrum i Vasa!

Uppsägning av hyresavtal

  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Bankuppgifter

    Dit garantiavgiften returnernas
  • Fyll i övrig bankinformation om IBAN/BIC inte är tillgängligt.
  • Lägenheten ska vara fullständigt städad vid överlämningen. Ifall lägenheten inte är i gott skick vid slutgranskningen, faktureras hyresgästen för eventuella kostnader för reparationer eller städning enligt servicefirmans prislista. Garantiavgiften returneras när alla nycklar är inlämnade, alla hyror och kostnader betalda. Vi meddelar om lägenheten inte gått genom slutgranskningen.
  • Fyll i tecknen och klicka sedan på Skicka!